Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Projektový den 2.B - SMYSLY

13. 1. 2022 Mgr. Ivana Kotková Šubrtová
20220111_110549.jpg

Lidské smysly - projektový den 2.B


Ve středu proběhl ve 2. B projektový den na téma SMYSLY. Prostřednictvím různých her jsme zkoumali a procvičovali zrakové, sluchové, čichové, hmatové a chuťové vnímání. Žáci měli připravených pět stanovišť.

Začali jsme nejdůležitějším lidským smyslem, zrakem. Žáci měli poslepu poznat kamaráda, najít kamaráda, který vydává zvuky, apod. Nevynechali jsme ani zrakovou paměť. Snažili jsme si zapamatovat předměty, které byly ukryté pod látkou.

Následoval čich, žáci očichávali různé tajemné ingredience a hádali, co by se za danou ingrediencí mohlo nacházet. Zahráli jsme si i čichové pexeso. Žáci měli na stole připravené krabičky naplněné kořením, kávou, bylinkami, aby každá ingredience byla zastoupena dvakrát. Cílem bylo čichem najít dvě nádobky se stejným obsahem. 

Poté jsem žákům zavázala oči a následovala zkouška chuti. Žáci vyzkoušeli různé chutě: slanou, sladkou, kyselou, hořkou. Poznali kaki a datle, které předtím neznali.

Dále jsme prozkoumávali sluch. Žáci poslouchali tichou a hlasitou hudbu, mluvené slovo, zvuky (sbíječka, startující letadlo…), sledovali jsme a hodnotili možnost slyšitelnosti. Zjistili jsme polohu slyšitelnosti, která se u lidí liší. Rozeznávali jsme silné a slabé zvuky, příjemné a nepříjemné zvuky.

Hmatem žáci se zavázanýma očima poznávali tvary, povrchy a teplotu různých předmětů. Poté si žák vylosoval jeden předmět, který si důkladně ohmatal. Následně sdělil své pocity a představu o předmětu. Vrácený předmět vyjádřili prostřednictvím malby. Vznikala velmi zajímavá díla. 


Projektový den jsme si užili a těšíme se na další!

Mgr. Sabina Levá

20220112_115553.jpg 20220112_104436.jpg 20220112_120547.jpg 20220112_082728.jpg 20220112_082615.jpg 20220112_121146.jpg 20220111_110613.jpg 20220111_110555.jpg 20220111_111117.jpg 20220111_110751.jpg 20220111_110549.jpg 20220111_110539.jpg 20220111_110604.jpg 20220111_113417.jpg