Informace k testování od 3. 1. 2022

30. 12. 2021 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Logo školy.jpg

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:


  • s účinností od 3. 1. 2022 o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
priloha_982678333_0_1221_testování_leták_pro_rodiče_A4.pdf (PDF; 146,00 kB) 02.01.2022 11:49
priloha_982603275_1_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘEN (PDF; 221,28 kB) 02.01.2022 11:05