Dobrovolné zjišťování výsledků vzdělávání žáků základních škol

6. 12. 2021 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Logo školy.jpg

V říjnu a listopadu letošního roku se žáci naší školy zúčastnili dobrovolného zjišťování výsledků žáků 5. až 9. ročníku základních škol v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce, které organizovala Česká školní inspekce. Výsledky tohoto certifikovaného testování jsou již dostupné. Každý žák jednotlivě si může svoje výsledky v testu zobrazit na stránce https://vysledky.csicr.cz po vložení stejných přístupových údajů, kterými spouštěl test, případně se může obrátit na třídní učitelku. Primárním cílem výběrového zjišťování nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy mezi sebou – cílem výběrových zjišťování České školní inspekce je poskytnout informaci o tom, nakolik je jednotlivý žák schopen naplnit požadavky zahrnuté v testu, i když test samozřejmě nikdy nemůže reprezentovat celý vzdělávací obor. Naši školu vedla k účasti i snaha získat relevantní informace o tom, jak hluboce poznamenalo uzavření škol dovednosti a znalosti našich žáků.

 

                                                                                 Mgr. Petr Kopřiva. MBA