Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

100 let české školy - 5. až 8. ročníky

10. 11. 2021 Mgr. Lucie Cidlinská
Příběhy.jpg

100 let školství v našem městě si žáci několika tříd připomínali podle svých zájmů, zkušeností a nápadů, např.:

Žáci 7.A a 7.B si toto výročí připomenuli rozhovory a vyprávěním s rodiči, prarodiči a kamarády o jejich školních letech. Vzpomínky a zážitky si poznamenávali a následně sepsali a vytvořili archy s příběhy, se kterými se můžete seznámit při prohlídce naší školy na „Dnu otevřených dveří“. Několik žáků 7.B se snažilo nejen sepsat příběhy ze „školních lavic“ dob minulých a současných, ale také popsat školní budovy, ve kterých se v našem městě vyučovalo.

Při opakování mluvnických kategorií podstatných jmen žáci 6.B diskutovali o významu a druzích pomůcek do školy dříve a nyní. Pero? Kružítko? Pastelky? Křídy? Své odpovědi, poznatky výtvarně znázornili a roztřídili podle rodů – mužský (modrý), ženský (červený), střední (žlutý).

Jak je vidím já…? V hodinách výtvarné výchovy se žáci 5.B snažili podle předložených fotografií nakreslit různými technikami budovy v našem městě, ve kterých probíhala výuka v posledních "100 letech“.

Osmé ročníky se již letos zamýšlejí nad svým budoucím povoláním, a tak se také zamysleli – Jak se měnila náplň činnosti různých profesí ve školství během posledních 100 let“. Vybírali si ze tří nabízených témat: minulost - budoucnost, minulost - současnost, minulost - současnost - budoucnost. A mnohé práce se jim velice zadařily. Můžete posoudit sami ☺.


Mgr. Marie Lemfeldová

IMG_20211102_121101.jpg IMG_20211025_090409.jpg profese 3.jpg profese.jpg image_50736129.JPG IMG_20211026_140250.jpg IMG_20211026_143403.jpg IMG_20211103_104047.jpg image_50739969.JPG image_50459649.JPG IMG_20211025_082616.jpg