Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

100 let české školy - 8.AB - Schwabach

9. 11. 2021 Mgr. Miluše Rejmanová
unnamed.jpg

Žáci 8.A a 8.B dostali za úkol zjistit, co je to schwabach. Nikdo z nich neměl nejmenší tušení. Tipovali, že je to žába, druh ještěrky, název města apod. Pustili se tedy do bádání, ze kterého vzešly následující poznatky:

"Švabach je druh písma z 80.let 15. století. Bylo to písmo, které bylo používáno v Česku a Německu. Tímto písmem byla napsaná Bible kralická." (An. Čermáková, K. Moidlová)

"Švabach je tiskové pozdně bastardní gotické lomené písmo s velkou zdobností, pocházející z 80. let 15. století, které bylo záhy v polovině 16. století používáno jako základní tiskové písmo v německé oblasti." (A. Kotková, N. Tomková)

"Švabach (německý název) je tiskové bastardní gotické lomené písmo pocházející z 80.let 15.století, které bylo záhy v polovině 16.století používáno jako základní tiskové písmo s vyšší a užší frakturou. Toto široké zaoblené písmo je z dnešního hlediska pro laiky pouze obtížně čitelné. Ubylo např. velké množství zkratek a ligatur. Písmo je pojmenováno podle města Schwabach u Norimberku. Ve švabachu je tištěná Bible kralická z let 1579-1594." (E.Stanovská, A. Čermáková)

"Je to druh gotického lomeného písma pocházející z 80 let 15 století. Psalo se s ním v Bibli. Je velmi zdobené, zaoblené, je pojmenované podle města Schwabach v Německu. (S. Uxa)

"Švabach je písmo z 80. let z 15. století. Byl základní tiskací písmo a hlavně používané Německem. (V. Jonáš)


Poté se žáci pokusili přepsat text ze švabachu do psacího písma nebo na počítači - viz fotografie.

svabach (1).png IMG_20211022_185338 (2).jpg Přepis schwabachu (4. 11 (1).png