Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

3. zastávka ZŠ U Školy

11. 11. 2021 Mgr. Ivana Kotková Šubrtová
scan0018.jpg

Zastávka – ZŠ U Školy

V roce 1970 byly zahájeny terénní úpravy pro výstavbu nové budovy školy. Podle plánu měla mít škola 18 tříd, 2 speciální učebny, 2 tělocvičny, 2 dílny, družinu mládeže a školní jídelnu s kuchyní. Rozpočet stavby byl 23 milionů korun.

Dne 1. 10. 1973 proběhlo slavnostní otevření moderní školy a 2. 10. 1973 začalo pravidelné vyučování v 18 třídách se 458 žáky.

V letech 1984-1987 se ředitelkou školy stala Jaroslava Šimůnková a po ní v letech 1988-1991 Jana Pravdová.

Od roku 1991 do roku 2016 působil ve funkci ředitele školy Jindřich Dráb.

V roce 2012 došlo ke sloučení základní školy se základní uměleckou školou, která sídlí v budově v Máchově ulici a poskytuje vzdělávání ve třech uměleckých oborech: hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 80 žáků a je plně využita.

V roce 2017 se stal ředitelem školy Petr Kopřiva, který v této funkci působí i v současnosti.

Součástí školy je školní jídelna a školní družina. Výuka probíhá ve všech ročnících dle ŠVP ZV – „Cesta k poznání“. Škola zaměstnává kolem 60 zaměstnanců. (cca 34 pedagogů, 4 vychovatelky školní družiny, 10 asistentek pedagoga, 13 provozních zaměstnanců).

Technický stav budovy se postupně modernizuje a vylepšuje ve spolupráci s městem.


scan0019.jpg scan0020.jpg scan0021.jpg scan0022.jpg scan0023.jpg