Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

2. zastávka ulice Školní

11. 11. 2021 Mgr. Ivana Kotková Šubrtová
scan0017.jpg

Na této zastávce je nutné se vrátit v čase a zmínit, že na dohled odsud, v budově městského úřady, byly první třídy české školy před vznikem samostatné budovy v ulici Komenského. Jejich vzniku předcházely značné problémy, kdy místní Němci projevovali nad vznikem školy určitou nevoli a tvrdě vystoupili proti žádosti o uvolnění dvou tříd stávající německé školy. Nakonec se uvolnily dvě místnosti v současném obecním úřadě a české škole byly zapůjčeny lavice a tabule.

11.9. 1921 škola zahájila svůj provoz, a to se 40 žáky české, ukrajinské a německé národnosti. Žáci docházeli do školy pěšky z blízkého i dalekého okolí. Škola úzce spolupracovala se spolkem Česká beseda - ten se snažil o hmotné zajištění dětí, které často pocházely z chudých rodin.

Budova v ulici Školní sloužila do r. 1945 jako německá škola.

Příprava prvního školního roku 1945 - 1946 v osvobozeném Jablonném byla velmi náročná, přesto byl 1.9. 1945 zahájen školní rok se 153 žáky ve čtyřech třídách měšťanské školy, která byla rozdělena na třídy chlapecké a dívčí. Současně s "měšťanskou" školou se otevřela i škola "obecná" se 104 dětmi v ulici Komenského. Ředitelem chlapecké školy se stal Václav Perla a ředitelkou dívčí školy Bedřiška Fafková - Bauerová.

1.9. 1948 byl velkým den československého školství - byla uvedena jednotná škola. Proběhla koedukace, což je rozdělení do tříd podle abecedy, spojily se tak chlapecké a dívčí třídy na smíšené. Ze školy měšťanské se stala škola střední a byly vydány nové učební osnovy.

Ve školním roce 1953/1954 byl vydán nový školský zákon, kdy byla sloučena národní a střední škola pod jednu správu 17 tříd se 494 žáky. Vyučovalo se v ulici Komenského, v hlavní budově v ulici Školní, v pivovaru, v radnici a v klášteře, škola nesla název Osmiletá střední škola.

V roce 1961 se novým školským zákonem stala škola povinná pro veškerou mládež ve věku 6 - 15 let - 1.1. 1961 vznikla základní devítiletá škola.

Zřejmě z kapacitních důvodů byly ve školním roce 1963/1964 zřízeny dvě třídy na zámku Nový Falkenburk (současný dětský domov).


scan0013.jpg scan0014.jpg scan0015.jpg scan0016.jpg scan0024 (2).jpg scan0025 (2).jpg