Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

1. zastávka ulice Komenského

11. 11. 2021 Mgr. Ivana Kotková Šubrtová
scan0008.jpg

Škola v ulici Komenského byla první samostatnou budovou české školy v Jablonném. Žádost o postavení datujeme do roku 1926. V roce 1927 byl zakoupen pozemek za cenu 47 000 korun. Samotná stavba školy započala v roce 1929 a 14. září 1930 byla škola slavnostně otevřena - na tuto slávu bylo odesláno na 1000 pozvánek a i přes snahu německých občanů se slávy zúčastnilo přes 200 hostů. Vyučování v této škole začalo 1.10. 1930 a 1.12. téhož roku byla při škole zřízena mateřská škola.

Při oslavě vzniku ČSR 28.10. 1931 byly před školou slavnostně vysazeny dvě lípy (Tyršova lípa a Lípa svobody) - obě tam stojí dodnes.

Škola od svého počátku věnovala velkou péči vlastivědné poznávací činnosti, aktivně se zapojovala do kulturního dění v obci a podporovala tělovýchovný spolek Sokol.

V letech 1937 začali obyvatelé pociťovat hrozbu 2. světové války. V roce 1938 se ve škole rozdávaly letáčky, kde bylo obsaženo neochvějné rozhodnutí Čechů bránit svojí zem.

2.10. 1939 byla škola obsazena Němci, kteří ji chystali pro německé vojsko. Ze školy, kterou si Češi s takovou láskou a obětavostí vybudovali, se stal domov pro Hitlerovu mládež.

Příprava prvního školního roku 1945 - 1946 v osvobozeném Jablonném byla velmi náročná, přesto byl 1.9. 1945 zahájen školní rok se 153 žáky ve čtyřech třídách měšťanské školy v ulici Školní, která byla rozdělena na třídy chlapecké a dívčí. Současně s "měšťanskou" školou se otevřela i škola "obecná" se 104 dětmi v ulici Komenského. Prvním ředitelem byl jmenován Bohuslav Paska a prvními učitelkami byly Vlasta Caithamlová a Ludmila Pešoutová.

V roce 1948 došlo ke změně, obecná škola se stala školou národní.

Ve školním roce 1953/1954 byl vydán nový školský zákon, kdy byla sloučena národní a střední škola pod jednu správu 17 tříd se 494 žáky. Vyučovalo se v ulici Komenského, v hlavní budově v ulici Školní, v pivovaru, v radnici a v klášteře, škola nesla název Osmiletá střední škola.scan0009.jpg scan0010.jpg scan0011.jpg scan0012.jpg scan0026 (2).jpg scan0027 (2).jpg scan0028 (2).jpg scan0029 (2).jpg ria.jpg