Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

30 let svobody

20. 11. 2019 Mgr. Lucie Cidlinská
IMG_20191115_113001.jpg

V pátek 15. 11. jsme si ve škole připomněli 30leté výročí od sametové revoluce. Demokracii a svobodu dnes bereme jako samozřejmost a děti si většinou neuvědomují, že to není tak dlouho, kdy si jejich předchůdci nemohli pouštět jakékoliv americké seriály či filmy, poslouchat hudbu všech žánrů, v létě cestovat bez problémů k moři nebo si vybrat studium, aniž by museli mít doporučení. Proto není špatné jim to občas připomenout. Během podzimu na škole probíhaly různé aktivity spojené s oslavami výročí – soutěž na téma „klíč“ na prvním stupni, tematická výzdoba, „sametově“ zaměřené hodiny dějepisu apod. Hlavní připomenutí událostí spojených se 17. listopadem však proběhlo v listopadový pátek, dva dny před Dnem boje za svobodu a demokracii a Mezinárodním dnem studentstva. Oslavy začaly ráno v prostorách za školou proslovem pana ředitele Kopřivy a paní učitelky Cidlinské, která se věnovala historickým souvislostem oslav. Paní učitelka Martinková slavnostní atmosféru doplnila krásnou interpretací symbolické písně Modlitba pro Martu. Žáci druhého stupně vše na vlastní oči pozorovali a ani nedutali, mladší děti sledovaly dění z oken, protože jejich další program probíhal přímo ve škole. Žáci šestých a devátých tříd ale měli před sebou pochod po okolí, při kterém plnili různé úkoly, které se týkaly komunistického režimu či sametové revoluce. Důležitou částí bylo zavěšení klíčů na připravené místo venku za školou. Klíče jako symbol svobody, revoluce či nových nadějí si mohli i kreativně ozdobit.

Děkuji všem učitelům a zaměstnancům školy, kteří se na přípravách oslav a doprovodných akcích podíleli, zvláště paní učitelce Rejmanové a Šmidtové, které mi pomohly s přípravou úkolů. Speciální poděkování míří k Šárce Vastlové a Heleně Pejřimovské za označení cesty fáborky, které proběhlo v deštivém počasí ve večerních hodinách.


Mgr. Lucie Cidlinská