Volby do školské rady

26. 10. 2021 Lenka Sochová
Ilustrativní obrázek k akci

Volby do školské rady

- volby do školské rady proběhnou v pátek 19. 11. 2021 od 14.00 do 17.00 ve sborovně základní školy

- volby proběhnou tajným hlasováním, t.j. vhozením upraveného hlasovacího lístku do do volební urny

- volič je povinen prokázat svou totožnost, za každého žáka hlasuje pouze jeden zákonný zástupce

- podání návrhů na kandidáty je možné do 3. 11. 2021 na přiloženém formuláři

- návrhy se podávají v kanceláři školy členu volební komise (Mgr. Petr Kopřiva, MBA, Mgr. Ivana Hazdrová, Mgr. Luboš Brett)

- listina kandidátů bude zveřejněna do 5. 11. 2021 na webu školy a vývěsce u vchodu do školy 

Návrh na kandidáta do školské rady.docx (DOCX; 13,11 kB) 26.10.2021 08:27