Shromáždění oprávněných osob - volby do školské rady

19. 10. 2021 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
20211008_101452.jpg

Volební komise svolává na pondělí 25. 10. 2021 od 16.00 hod. do školní jídelny v souladu s volebním řádem pro volby do školské rady shromáždění oprávněných osob - zákonných zástupců žáků, kde budou přítomní seznámeni s konáním voleb do školské rady, způsobem volby, místem a časem konání voleb a povinnostmi voliče. Dále dojde k vyzvání účastníků k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů. Informace ze shromáždění budou zveřejněny na webu školy a úřední desce.


Za volební komisi


Mgr. Petr Kopřiva, MBA