Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Tonda Obal na cestách učil děti ze ZŠ, jak se správně třídí odpad

5. 10. 2021 Mgr. Miluše Rejmanová
3c65eb4c-645c-4691-804b-c4a2edb50f7a.jfif

V pátek 1.10. 2021 navštívil Tonda Obal základní školu. Tonda Obal na cestách je název ekologického programu, který je určen pro základní školy. Jeho cílem je propagace tříděného sběru odpadů a podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí u dětí všech věkových kategorií.

Interaktivní besedy spojené s hrou na téma třídění a recyklace odpadu se zúčastnily všechny ročníky. Obsah besed byl přizpůsobený věku žáků.

Děti se dozvěděly, co znamená smíšený a tříděný odpad, zhlédly krátká naučná videa týkající se skládky, výroby papíru, recyklace plastů apod. Lektoři děti zapojovali do diskuze o tom, zda a jak doma či ve škole třídí odpad, co se s ním následně děje. Žáci si zopakovali a ujasnili, co patří do barevných popelnic, které běžně vidí v ulicích, seznámili se s funkcí sběrného dvora.

V závěru jednohodinového programu si žáci vyzkoušeli zařadit karty s nadepsaným odpadem do správné popelnice, jejichž zmenšeniny si lektoři přivezli s sebou. Prakticky si vyzkoušeli, jaká úskalí je mohou při třídění potkat. Za svou práci byli odměněni drobnými dárky v podobě záložek, skládaček a omalovánek.

Věřím, že odcházeli z přednášky s pocitem, že třídit odpad má smysl.

Mgr. Katarína Hůzlová


fdc95653-b17f-4073-81e1-deb845a08726.jfif f4df6d61-c753-49f5-8ddb-95194e288b35.jfif f0c378fa-3788-4c42-8ea3-e7764b8e3699.jfif d42088a8-813e-449d-89aa-5030ece0fb76.jfif b93bd982-2624-4104-8be5-e11f39bf4975.jfif 548b1fe8-29ce-4759-be72-e6a6b5edf907.jfif 7cdd21e3-9194-4504-989c-2d4a90154cb5.jfif 5eb0879e-d09d-43a7-afb5-78a9f4de9f27.jfif