Zahájení školního roku 2021/22

24. 8. 2021 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Logo školy.jpg

Školní rok 2021/22 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021. Bohužel se nevyhneme protiepidemickým opatřením. Žáci 2. až 9. ročníku budou vpuštěni do budovy školy a půjdou přímo do svých kmenových tříd od 7.30 hod. do 7.50 hod. Ve třídách proběhne testování žáků Ag testy. Testovat se nebudou žáci, kteří doloží potvrzení o očkování, o prodělání nemoci, o testu z akreditovaného zařízení či písemný nesouhlas zákonných zástupců s testováním. Ve společných prostorách a pro netestované žáky je povinné nošení roušek. Prvňáčci se svým doprovodem budou přivítáni v 8.00 před budovou školy, kde se dozvědí další informace, pro případný vstup do budovy musí mít i prvňáčci a jejich doprovod rouška či respirátory. Testování je čeká až 2. 9., a to ve třídách nebo v tělocvičně, kde bude probíhat testování s asistencí zákonných zástupců (možné pro 1. - 3. třídu a výjimky). Další testování čeká žáky školy 6. a 9. září. Poté dojde k vyhodnocení výsledků a stanovení dalších opatření. Obecně platí pro chod škol tento manuál: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf