Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Vyhodnocení soutěže "Klíč"

11. 11. 2019 Mgr. Miluše Rejmanová
happiness-key.jpg

Na listopad 2019 byla vyhlášena školní výtvarná soutěž na téma ,,klíč,,u příležitosti 30. výročí sametové revoluce.

Soutěžící si mohli zvolit jedno z mnoha témat, které se k pojmu ,,klíč,, váží. Například: klíč do pohádky, klíč k poznání, klíč jako výtvarný objekt, klíč jako symbol.

Porota neměla jednoduché vybrat z prací ty nejzdařilejší, protože všechny byly jedinečné a zvláštní. Mladším dětem pomáhali i jejich tvořiví rodiče. Tento zájem nás těší.

Oceněné práce budou vystaveny v prostorách školy a jejich tvůrci obdrží drobné odměny.

Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme.

Mgr. Stanislava Serdelová

Mgr. Šárka Krousová

Umístění soutěžících:

1.třídy: 1. místo Jakub Amrich (1.A), 2. místo Richard Amrich (1.B), 3. místo Daniela Šubrtová (1.B)

2.třídy: 1. místo Josef Čermák (2.A), 2. místo Josef Hrdý (2.A)

3.třídy: 1. místo František Pešek (3.B), 2. místo Veronika Fafejtová (3.A), 3. místo Bětka Válková (3.B)

4.třídy: 1. místo Emily Horníková (4.B), 2. místo Zuzana Kundriková (4.B), 3. místo Laura Mikudíková a David Gyngo (oba 4.B)

5.třídy: 1. místo Nela Rabatinová (5.B), 2. místo Rozálie Lusková (5.B), 3. místo Ema Sochůrková (5.B)

7.třídy: 1. místo Eliška Štichová (7.A), 2. místo Vendula Lálová (7.A), 3. místo Eliška Janďurová (7.A)

8.třídy: 1. místo Jana Brunclíková (8.B), 2. místo Klaudie Nešverová (8.B), 3. místo Kristýna Vebrová (8.B)

9.třídy: 1. místo Aneta Molhancová (9.B), 2. místo Vanesa Holcová (9.A), 3. místo Lucie Kerhartová a Adéla Schiffnerová (obě 9.B)