Informace k provozu školy od 15. června 2021

15. 6. 2021 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Logo školy.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 14. června 2021 bylo vydáno:


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021, které nově stanovuje, že ve všech krajích:


  • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Ve všech krajích jsou z povinného zakrytí ochranných prostředků (respirátoru i roušky) vyjmuty všechny osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka (tedy i v přítomnosti pouze kolegů učitelů například ve sborovně je možné být bez ochrany dýchacích cest), pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak.
  • Všechny dosud stanovené výjimky z povinného nošení ochranných prostředků (např. při zkoušce, při sportování) se nemění.