Přijímací zkoušky do zuš

20. 5. 2021 Mgr. Lucie Martinková, DiS.
klíč.jpg

Přijímání uchazečů k vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2021/2022.

TALENTOVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA se bude konat:

Hudební obor – v úterý 8.6.2021 od 14:00-17:00

Výtvarný obor – v úterý 8.6.2021 od 15:00-17:00

Na základě přijaté přihlášky (vyplněné v portálu IZUŠ) může žák přijít k talentové přijímací zkoušce. Jde o nenáročné ověření předpokladů k umělecké činnosti, a především seznámení s žákem a předání informací o průběhu studia. Na zkoušku není třeba se předem připravovat.

Škola se řídí platnou právní úpravou dle aktuálního znění vyhlášky č. 71/2005 Sb., vyhláška o základním uměleckém vzdělávání.

Pravidla pro konání přijímacího zkoušky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

Mimořádné opatření týkající se roušek se na přijímacích zkouškách uplatňuje (účastníci i členové komise jsou povinni nosit roušky nebo respirátory s výjimkami stanovenými daným opatřením), pro účely přijímací zkoušky není nutné dokládat výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

Výše školného:           

výtvarný a literárně dramatický obor                      650,- Kč (za pololetí)

hudební obor                                                           800,- Kč (za pololetí)

 

ZUŠ NENÍ KROUŽEK

Základní umělecká škola se řídí Školským zákonem a kvalita výuky je garantována Rámcovým vzdělávacím programem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Veškeré personální náklady jsou financovány ze státních prostředků a škola tedy musí garantovat odbornou výuku kvalifikovanými učiteli.

Abychom mohli kvalitu zajistit, vyžadujeme pravidelnou docházku žáků. Nutná je také domácí příprava dle zadaných úkolů. Žáci jsou klasifikování a na konci školního roku dostávají vysvědčení.

Pro každý obor a ročník jsou nastavena kritéria, která musí žáci zvládnout k postupu do dalšího ročníku. Kritéria jsou uvedena ve Školním vzdělávacím programu. (najdete jej na webu školy nebo u vyučujících).

Máte-li další dotazy, kontaktujte nás elektronicky lucie.martinkova@zsjablonnevp.cz , telefonicky 776198232, nebo osobně po předchozí domluvě ve škole.

TĚŠÍME SE NA VÁS