Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Tělocvik on-line

13. 5. 2021 Mgr. Denisa Kovačovičová
tělocvik online.png

V měsíci dubnu byly základní školy v České republice osloveny organizací Wannado, z. s. (sportovní organizace přivádějící děti a mládež ke sportu a aktivnímu životnímu stylu), aby se zapojily do sportovní výzvy Tělocvik online – Challenge je zábavná sportovní výzva s cílem motivovat děti k pohybu a týmové spolupráci.


Výzva Tělocvik online probíhala od 12. 04. – 30. 04. 2021, kdy každý všední den obdržela třída E-mailem jeden sportovní úkol. Jednotlivé úkoly byly velice pestré a nabízely spoustu alternativ, jakým způsobem jej splnit. Obtížnost úkolů byla přizpůsobena věku žáků.


Do výzvy se přihlásilo celkem 834 tříd ze 167 základních škol z celé ČR. Z naší školy se do výzvy zapojilo celkem šest tříd, z 1. stupně 1. B, 4. A, 5. A, 5. B, za 2. stupeň třída 6. A, 8. B. Nejlepšího umístění dosáhla třída 5. B, která se umístila na 308. místě. Ostatní třídy se umístily za sebou od 652. místa po 656. místo.


Všem zapojeným žákům a třídním učitelkám patří velké poděkování za aktivní plnění jednotlivých úkolů, výzev.


Sportujte dál, má to smysl!

Mgr. Denisa Kovačovičová


židle.jpg 1. úkol kelímky.jpg 1.úkol.png