Informace o vzdělávání v ZUŠ

26. 4. 2021 Lenka Sochová
houslový klíč.jpg

Naše škola nabízí vzdělávání v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.

V hudebním oboru nabízíme hru na klavír, flétnu a kytaru, sólový zpěv.

Žákům se věnujeme odpoledne. Vyučovací hodina trvá 45 minut.


Výuka v hudebním oboru je rozdělena na dvě části – individuální lekci hry na nástroj nebo zpěvu a jednu hodinu kolektivně vyučované hudební nauky. Ve 2-3 hodinových blocích probíhá skupinová výuka výtvarného a literárně dramatického oboru. 

Při plánování docházky Vašeho dítěte do Základní umělecké školy je nezbytné počítat s tím, že vedle času na docházku do vyučování bude nutné věnovat dostatek času pravidelné domácí přípravě.


Přihlásit děti je možné od zahájení první třídy základního vzdělávání.

Předpokladem pro přijetí žáka je úspěšně vykonaná talentová zkouška a zaplacení žákovského příspěvku – školného, které činí 800,- za individuální hodiny a 650,- za kolektivní výuku. Hudební nauka je povinná a neplatí se. Je součástí hudebního oboru.


TALENTOVÉ ZKOUŠKY A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 se budou konat od 7. do 11.června 2021. Sledujte prosím web školy.

Rodiče mohou své děti již nyní přihlašovat k talentové zkoušce prostřednictvím on-line přihlášky na www.izus.cz. Uzávěrka přihlášek je 31.5.2021.