Přihlášení dětí do školní družiny na školní rok 2021 - 2022

15. 4. 2021 Nataša Kovačovičová
Image.png

Vážení rodiče,

od 19. 4. 2021 si můžete vyzvednout ve škole na vrátnici zápisní lístek do školní družiny na školní rok 2021 - 2022. Vyplněný zápisní lístek, prosím, odevzdejte zpět na vrátnici nejpozději do 14. 5. 2021. Na zápisním lístku musí být vyplněné všechny kolonky a obě strany. Nedostatečně vyplněný zápisní lístek nebude zařazen do evidence.