Informace k 1. fázi otevírání škol - aktualizované

29. 3. 2021 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Zveřejňujeme informace k plánovanému otevření škol k 12. dubnu 2021.


Pokud se nezhorší epidemická situace na Liberecku, bude od pondělí 12. dubna umožněna rotační výuka žáků 1. stupně ZŠ. V případě naší školy se v týdnu od 12. do 18. 4. budou prezenčně vzdělávat žáci ze tříd:

  1. A
  2. A
  3. B
  4. B
  5. A


Ostatní třídy pokračují v distanční výuce. Během příštího týdne Vás budou ještě podrobně informovat třídní učitelé. Výuky bude probíhat za přísných hygienických opatřeních, žáci, kromě výjimek, budou muset nosit roušky.


K testování žáků:


V první fázi se bude ve školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy, které budou distribuovány z centrální úrovně státu do jednotlivých škol (s odběrem z přední části nosu). Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte, žáka či studenta na prezenční výuce ve škole.

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U mladších žáků 1. stupně ZŠ (1. a 2. třída) a žáků se zdravotním postižením však bude připuštěna účast zákonného zástupce při testování.

Již v první fázi návratu však MŠMT počítá s tím, že školám bude umožněno nahradit testování antigenními testy 2x týdně testováním neinvazivními PCR testy 1x týdně. Centrálně z úrovně státu však bude pro první fázi návratu školáků zajištěn nákup a distribuce pouze antigenních testů.


více na: https://www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol


Naše škola zatím počítá s antigenními testy 2 x týdně.


Informace budeme průběžně aktualizovat.priloha_889358849_1_tabulka01 (003).pdf (PDF; 132,01 kB) 29.03.2021 19:45