Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Sběr baterií

27. 3. 2021 Mgr. Martina Rybová
osvědčení_baterie.png

Nutno podotknout, že i ve sběru baterií se naši žáci činí.

  • Za rok 2020 nasbírali téměř 150 kg použitých baterií

- z tohoto množství bylo recyklací získáno 97 kg kovonosných druhotných surovin, které mohou být znovu využity při výrobě nových produktů.

  • Díky tomu pomáháme přírodě hned dvakrát – šetříme zdroje nerostných surovin (nemusely se těžit v přírodě) a zároveň tyto baterie neskončily na skládkách, kde by se z nich uvolňovaly škodlivé látky znečišťující ovzduší, půdu, podzemní a povrchovou vodu. 
  • I nadále probíhá sběr baterií. Mějte je doma pečlivě uložené. A pokud budete mít cestu do školy, můžete je přinést.


Na naší přírodě nám záleží.

Mgr.M.Rybová

 

image.png