Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

„Starý mobil pro Remobil“

27. 3. 2021 Mgr. Martina Rybová
mamut.png

„Starý mobil pro Remobil“.


A máme tu uzávěru soutěže, kterou vyhlásilo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci se společností Remobil.

Samotné zadání mělo 2 části. V první části se žáci  nejdříve proměnili v LOVCE A SBĚRAČE a ve svém okolí „ulovili“ vysloužilé mobilní telefony  a odnesli je do školy.

 Aby je měli kde ukládat, společně si na ně vytvořili a ozdobili sběrnou nádobu. Tady bych chtěla poděkovat pomoci p.uč. Maňasové a jejích žáků – G.Fejfarové, P.Volenské, O.Chodovi a žákům 4.A – M.Hruškové, B.Kuběnové, K.Kotkovi, M.Lukavcovi a F.Novému za vytvoření obrázků.

V druhé části úkolu jsme chtěli žákům přiblížit, jaké množství materiálů, tedy i nerostných surovin, musí být zpracováno při výrobě 1 mobilního telefonu. A také kolik energie je k tomu potřeba vynaložit. Jsou to skutečně velké čili mamutí hodnoty. Abyste získali lepší představu, představte si hmotnost materiálu potřebného k výrobě 1 mobilu přepočtenou na pravěké mamuty a bizony:

-        na výrobu 1 malého mobilu muselo být spotřebováno zhruba 100 kg materiálu (ropa, nerostné suroviny, horniny, zemní plyn, uhlí atd.).

Úkol 1.: Jaké celkové množství materiálů muselo být využito na výrobu mobilů, které jste ve škole vybrali do sběrné nádoby?

Žáci 4.A vypočítali, že na 180 mobilních telefonů, které žáci naší školy nasbírali, muselo být použito 18 000 kg surovin.

Úkol 2.: Pro lepší představu si převeďte množství využitých materiálů na bizony a mamuty :-)

V přepočtu na mamuty a bizony vyšlo – 2 mamuti a 5 bizonů.

No řekněte, slušný úlovek, že?


Nejúspěšnějšími lovci a sběrači na naší škole se stali prvňáčci paní učitelky Sabiny Levé, kteří „ulovili“ 73 mobilů. Jako tlupa vlastně zvládli docela sami ulovit jednoho mamuta. Za to jim velký obdiv. Ani prvňáčci paní učitelky Žmudové nezůstali pozadu s 41ks. Poděkování si zaslouží i další třídy: 2.B – 22 ks, 3.B – 9ks, 4.A – 27ks, 7.B – 8ks.

Snažili jsme se názorně ukázat, že mnohem šetrnější je k výrobě nových produktů využívat materiály získané recyklací.


Recyklace má smysl – máme důkazy :-)

Mgr.M.Rybová

IMG_20210326_103439.jpg IMG_20210326_103500.jpg IMG_20210326_125848.jpg