Předávání vysvědčení

25. 1. 2021 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude předán čtvrtou vyučovací hodinu žákům 1. a 2. tříd výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021. Předávání výpisu z vysvědčení pro ostatní žáky je možné i po řádném termínu konce pololetí, který byl pro tento rok stanoven na čtvrtek 28. leden 2021, nejpozději se tak ale musí stát třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve školách. Škola však má povinnost 28. ledna 2021 obsah vysvědčení žákovi a jeho zákonným zástupcům sdělit, a to formou zpřístupnění ve školním informačním systému.


Návod na zpřístupnění pololetního hodnocení:

https://www.bakalari.cz/Newsletters/2021/bakalari-zpristupneni-hodnoceni.pdf