Provoz základní školy od 30. listopadu

24. 11. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Od pondělí 30. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost:


• žáků 1. stupně základních škol,

• žáků 9. ročníků základních škol,

• žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu, v naší škole 1. týden B třídy v ročníku prezenčně, A třídy distančně


Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka. Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy polovina tříd 6., 7. a 8. ročníku), se povinně vzdělávají distančním způsobem. Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.


Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Žáci mohou přicházet do školy již od 7.15 hod., dojde k úpravě délky přestávek (a tím i konce vyučování), o změnách vás budou informovat třídní učitelé.

 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.


Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).


Za dodržení homogenity skupiny žáků jednoho ročníku je umožněn provoz školní družiny. V naší škole bude fungovat celkem 6 oddělení školní družiny, vždy po ročníku, pouze druhé třídy budou odděleny. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.


Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti,


Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.