Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

12. 11. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Vážení rodiče, zveřejňujeme informace, které se týkají naší školy. Text může být doplňován o konkrétní způsoby řešení v naší škole.


 • od 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. 2. tříd ve škole,
 • pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem,
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka,
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách - kolektivy tříd se nijak neprolínají (ani ve školní družině)
 • jednotlivé třídy se před školou shromáždí na vytýčených stanovištích, odkud budou do budovy školy odvedeny zaměstnancem školy (po třídách),
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy,
 • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny,
 • výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem,
 • zařízení školního stravování jsou v provozu, provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.