Třídní schůzky

11. 11. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Třídní schůzky proběhnou podle plánu ve čtvrtek 12. 11. 2020 v online podobě. Zákonným zástupcům bude třídními učiteli přes informační systém Bakaláři zaslána pozvánka na schůzku v prostředí Google meet, pokud nemáte účet na googlu, použijte účet žákovský (Vašich dětí). Třídních schůzek se bude účastnit třídní učitel, v 9. třídách i výchovná poradkyně. S ostatními vyučujícími se v případě potřeby sjednejte konzultaci emailem. Časy zahájení schůzek:


16.30 hod 1. - 3. třídy

17.00 hod 4. - 6. třídy

17.30 hod 7. - 9. třídy