Platby - informace pro rodiče

27. 9. 2019 Lenka Sochová
ČS.png

Vážení rodiče,

dovolujeme si připomenout, že platby posílané na účet školy, musí být co nejpřesněji identifikovatelné, aby nedocházelo k mylným přiřazením plateb.

Rozlišujte, prosím, také účet školy a školní jídelny. Školní jídelna má svůj účet a připisují se na něj pouze platby za stravné.


Účet školní jídelny: 900062389/0800, variabilní symbol: dostanete od vedoucí stravování - Martina Stanovská


Účet školy: 900058339/0800 - zde se připisují všechny ostatní platby kromě stravného

Každá platba má svůj specifický symbol (SS) a variabilní symbol (VS).

SS je přiřazen ke každé platbě zvlášť. Je důležitý k identifikaci konkrétní platby (např. pomůcky, pracovní sešity, ZUŠ, družina, kurzy atp.). Pomůže k rychlému a bezproblémovému dohledání platby " ZA CO"

VS je evidenční číslo žáka (dozvíte se od třídních učitelů). Každý žák má svůj VS přiřazený po celých 9 let školní docházky a používá se u všech plateb, není-li uvedeno jinak. Pomůže k rychlému a bezproblémovému dohledání platby "ZA KOHO"