Distanční výuka pokračuje

2. 11. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Vážení rodiče,

vláda ČR dne 30. října 2020 prodloužila nouzový stav do 20. listopadu 2020. Pro naší školu platí následující:


Výuka na 1. a 2. stupni ZŠ

  • Výuka bude i nadále, tj. od 2.11.2020 do odvolání, probíhat distančním způsobem.
  • Distanční výuka je pro žáky povinná. Pokud se žáci distančního vzdělávání neúčastní, musí být jejich absence řádně omluvena třídnímu učiteli tak, jak je uvedeno ve školním řádu.
  • Při distanční výuce jsou žáci hodnoceni dle pravidel pro hodnocení, které jsou součástí školního řádu.
  • Zadávání úkolů probíhá přes Google účty, které byly zřízeny všem žákům školy, případně pomocí informačního systému „Bakaláři“. Konkrétní problémy s přihlašováním řešte se svými třídními učiteli.
  • Nově je žákům zpřístupněna tabulka s rozpisem synchronní výuky - přes jejich Google účty.
  • Došlo k navýšení počtu hodin synchronní výuky.
  • Pro žáky, kteří nemají doma připojení k internetu, škola zajistí vytištění a distribuci úkolů. 


Ošetřovné


Školní družina

  • Školní družina má do odvolání přerušen provoz.


Zájmová činnost

  • Zájmová činnost do odvolání nefunguje.


Ministrem školství byl naznačen plán postupného návratu žáků do školních lavic, ale bez konkrétních termínů. Ty budou oznámeny až koncem příštího týdne.

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a spolupráci při vzdělávání našich žáků a přeji pevné zdraví nám všem.


Mgr. Petr Kopřiva