Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

13. 10. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

(nařízení týkající se naší školy)

-      provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole

Nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ.

-      provoz základních uměleckých škol a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

Nově tedy i bez individuální výuky na ZUŠ.

-      provoz školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

Nově tedy včetně školních družin.


Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se nadto zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.


více na: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1