Omezení provozu škol a školských zařízení

9. 10. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Důležité informace z jednání vlády ze dne 8. 10. 2020


Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

- omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. V ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí p. o. se v týdnu od 12. do 16. 10. budou prezenčně vzdělávat třídy A, třídy B se v tomto období vzdělávají distančně. V dalším týdnu proběhne výuka v opačném režimu, A distančně, B prezenčně.

- omezuje provoz ZUŠ tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ, s výjimkou individuální výuky v ZUŠ (tj. jeden učitel a jeden žák).


Zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy, pro ostatní žáky a veřejnost jsou tělocvičny uzavřeny již od 9. 10. 2020


Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.


Žákům, kteří pro distanční výuku potřebují zapůjčit notebook a mají svůj požadavek projednán s třídním učitelem, bude zařízení zapůjčeno na základě smlouvy o výpůjčce podepsané zákonným zástupcem.

priloha_829518916_4_Opatření MŠMT.pdf (PDF; 280,34 kB) 09.10.2020 07:46
priloha_829518916_3_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.pdf (PDF; 217,02 kB) 09.10.2020 07:36