Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

9. 9. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení – např. chodby a toalety. Roušky se nosit nemusí například v učebnách nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.

Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení se vztahuje na osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu. Těmto žákům lze nařídit nošení roušek pouze ve specifických situacích.


Odkaz na mimořádné opatření:


https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf