Rozhodnutí o přijetí do školní družiny

7. 9. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s § 183 odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon) o přijetí žáků k docházce do školní družiny ve školním roce 2020/2021

v Základní škole a Základní umělecké škole Jablonné v Podještědí, U Školy 98, příspěvková

organizace, seznam přijatých žáků je v příloze.


Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2020-2021.pdf (PDF; 502,11 kB) 07.09.2020 10:40