Informace k zahájení školního roku 2020/2021

27. 8. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

 Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v plném rozsahu. Žáci 2. – 9. tříd budou vpuštěni do budovy školy od 7.30 do 7.50 hod., úvodní hodina nového školního roku bude zahájena přímo ve třídách v 7.55 hod.

 Prvňáčci a jejich doprovod se shromáždí před budovou školy a budou se řídit pokyny třídních učitelek. Slavnostní uvítání proběhne pouze v případě příznivého počasí před školou, rodiče prvňáčků budou seznámeni s organizačními záležitostmi, do budovy školy pak půjdou žáci se svými třídními učitelkami, rodiče bohužel budou muset počkat venku. Doufáme, že chápete tyto změny.