Nadané děti bádali v Mokřadech

4. 7. 2024 Mgr. Katarína Hůzlová
image5.jpeg

Nadané děti bádali v Mokřadech

Nadané děti z KlubIQ v České Lípě se spolu s Mgr. Marií Kašparovou ( metodik vzdělávaní a podpory nadání, PPP Česká Lípa) a Mgr.Radkou Hronovou (psycholog PPP Česká Lípa) sešly se žáky 5.A na badatelské akci v Mokřadech v Jablonném v Podještědí. Tam jsme si spolu s Mgr. Martinou Rybovou pro ně připravily různé aktivity zaměřené na bádání, zkoumání a objevování nového prostředí. Největší úspěch byl odchyt vzorků z tůní místních Mokřadů. Dále mohly měřit hloubku vody, průhlednost vody pomocí Secchiho desky, zjišťovat informace o významu mokřadů v přírodě, skládat obrázek a popsat, co probíhá v daném typu krajiny. Úlovky pak určovaly podle různých klíčů, zaznamenávaly do badatelských protokolů a snažily se i kvalitně zachytit do svých telefonů. Aktivity byly přínosné pro rozvoj nadání, přinesly nové dovednosti a příležitosti k objevování. Dopoledne se nám všem velmi líbilo a všichni jsme odcházeli obohacení o nové zkušenosti i přátele.

Mgr. Martina Rybová

Mgr. Katarína Hůzlová

Koordinátor EVVO

image1.jpeg image0.jpeg image2.jpeg image4.jpeg image6.jpeg image7.jpeg image8.jpeg image9.jpeg image0 (1).jpeg