Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Exkurze

29. 11. 2019 Mgr. Miluše Rejmanová
Nový Bor.jpg

Žáci 8. ročníku mají ve výuce zařazen předmět Člověk a svět práce – volba povolání. Cílem tohoto předmětu je pomoci se zorientovat v nabídce vzdělávacích oborů středních škol a budoucích povolání a tím získat co nejvíce informací, jež mohou rozhodnout o výběru střední školy, na které budou pokračovat po základní škole. K ucelení informací pomáhají exkurze na jednotlivé střední školy, ale i návštěvy zástupců středních škol.

22.a 29.listopadu. se uskutečnila exkurze na VOŠ a SOŠ sklářské v Novém Boru. Pro workshop byly připraveny techniky: foukání skla, broušení kuličské, broušení hranařské, malování skla, rytí skla, výroba dřevěných forem a dílna designu. Některé výrobky si mohli žáci odvézt domů. Z evropských peněz byl hrazen autobus i občerstvení. Žáci i vyučující strávili velmi podnětné dopoledne.

Mgr. Ivana Hazdrová