ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Seznam předmětů, které se učí na naši škole.

C Chování

Cho Chování

J Cizí jazyky předměty

Nj Německý jazyk
Aj Anglický jazyk

P Povinné předměty

Čj Český jazyk
M Matematika
Prv Prvouka
Přd Přírodověda
Vl Vlastivěda
Člpr Člověk a svět práce
Člsv Člověk a svět
D Dějepis
Z Zeměpis
F Fyzika
Př Přírodopis
Ov Občanská výchova
Rv Rodinná výchova
Ch Chemie
Hv Hudební výchova
Vv Výtvarná výchova
Tv Tělesná výchova
Pč Pracovní činnosti
Info Informatika
Sma Seminář z matematiky
Sčj Seminář z českého jazyka
Pp Pěstitelství

V Volitelné předměty

NjVp Německý jazyk (Vp)
Do Domácnost
Sh Sportovní hry
Rj Ruský jazyk
Svs Společensko vědní seminář
Přs Přírodovědný seminář
NjK Německá konverzace
Ev Etická výchova
Dv Dramatická výchova
Inf Informatika
AjK Anglická konverzace
Eko Ekologický seminář
Přp Přírodovědné praktikum
Sov Seminář z občanské výchovy

Pracovní materiály pro jednotlivé předměty a ročníky najdete ve složce Stahuj

 

GDPR

S osobními údaji dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova(zavinac)dubax.cz, tel. 775992300. Směrnice GDPR

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232