ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

V úterý 16.5. se žáci 4.A a 4.B vypravili na zajímavou exkurzi, tentokrát zjistit informace z historie naší země.

Postupně žáci navštívili tři místa:

Army Arms - střelnici v Liberci. Zde si vyzkoušeli střelbu na terč, dozvěděli se něco o druzích zbraní, jejich významu, ale i jejich nebezpečí. Prohlédli si bývalý protiatomový kryt a seznámili se s jeho vznikem, účelem, postavením v naší historii. Děti si zopakovaly a připomenuly na přednášce témata o trestných činech, přestupcích, správném chování v silničním provozu, ale také prevenci chování a jednání při setkání s cizími lidmi a zvířaty, prevenci kyberšikany, drog a dalších návykových látek či nebezpečí, která na ně mohou čekat na každém rohu a jak jim předcházet.

Poté autobus přejel do Chotyně, kde na žáky v Centru vojenské kynologie, výcvikového zařízení Armády ČR čekala naše průvodkyně, velitelka městské policie Hrádek nad Nisou, p. Iva Krňáková s majorem Jiřím Jirákem. Bohužel kvůli rozkopaným silnicím a s tím spojeným komplikacím se nestihla ukázka výcviku služebních psů, ale žáci mohli vidět náročnost výcvikové dráhy psů (někteří žáci si i vyzkoušeli), prohlédli si areál, popovídali si o úrazech a léčbě služebních psů s jejich „osobním veterinářem“ a služební psy viděli alespoň z dálky v kotcích. Nakonec navštívili zdejší Veterinární muzeum, kde bylo mnoho zajímavých exponátů a fotografií z období 1. a 2. světové války.

Na závěr navštívili žáci Technické muzeum Hrádek nad Nisou, které vlastní kolem 100 ks různých vozidel, včetně těžké obrněné a pásové techniky. I tady se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí a mohli vidět vozidla, která pro budoucí generace zachraňují dobrovolníci ve svém volném čase, např. jako náš průvodce p. Dřevikovský. Viděli např. Tatru 111 i jediný vůz na světě, Tatra Gigant 44, který byl v Liazu Liberec vyroben na objednávku pro Národní podnik Slovnaft Bratislava k hašení zásobníku ropy.

Závěrem p. Janko a pí. Krňáková ocenili nejaktivnější a nejpozornější žáky drobnými odměnami.

Čas exkurze se sice trochu prodloužil, ale díky našim průvodcům, organizátorům (p. R. Janko, pí. I. Krňáková a p. J. Chocholoušek) a hlavně díky zajímavě připravenému programu to byl krásně, užitečně a příjemně strávený čas.

Děkujeme.                                                                                 Mgr. Lemfeldová M.

 

GDPR

S osobními údaji dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova(zavinac)dubax.cz, tel. 775992300. Směrnice GDPR

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232