ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Důležité termíny, přihláška ke studiu, pokyny

31. října 2017
Termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů pro obory vzdělání s talentovou zkouškou.

30. listopadu 2017
Termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou řediteli střední školy do všech forem vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

od 2. do 15. ledna 2018
Talentové zkoušky do oborů středního vzdělání skupiny s talentovou zkouškou. Dny konání zkoušky stanoví ředitel zvolené školy.

od 2.ledna do 15.února 2018
Termín pro talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou

od 15. do 31. ledna 2018
Termín pro talentové zkoušky v 1.kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří.

31. ledna 2018
Termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů.

1. března 2018
Termín pro předání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do denní formy vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

od 12. do 28. dubna 2017
Přijímací zkoušky v oborech s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1.ročníku.

od 22. do 30. dubna 2018
Termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělávání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1.kole .

od 12. dubna do 28.dubna 2018
Termín přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělávání bez talentové zkoušky v 1.kole
V tomto termínu se rovněž koná zkouška do oboru Gymnázium se sportovní přípravou
http://www.pppliberec.cz/aktuality/terminykonanijednotneprijimacizkouskynassveskolnimroce20172018

Přihlášky:
Pro první kolo přijímacího řízení lze podat až 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou a 2 střední školy. Vyplněný formulář na základě informací žáka, obdrží žáci ve škole.
Kritéria přijímacího řízení: stanovuje ředitel SŠ do konce ledna 2018 (u oborů s talentovou zkoušou do konce října 2017).
Výsledky: ředitel SŠ ukončí hodnocení přijímací zkoušky do 3 pracovních dnů a zveřejní ne webu školy výsledky přijímacího řízení. Písemné rozhodnutí obdrží jen nepřijatí uchazeči pro 1.kolo nejdříve 22.dubna 2018. Proti rozhodnutí lze podat do 3 pracovních dnů odvolání.
Zápisový lístek: odevzdáním zápisového lístku potvrzuje žák zájem vzdělávat se na dané SŠ. Uchazeč získá pouze jeden, vydává jej ředitel základní školy. Zápisový lístek odevzdá uchazeč řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne vydání rozhodnutí o přijetí.

Upozornění:
Doporučení sledovat portál www.edulk.cz
Další informace na webu:
Systém ISA: www.infoabsolvent.cz
Průvodce světem povolání: www.techyes.info, www.risa.cz
Prezentace středních škol: www.nuov.cz, www.uiv.cz, www.vzdelavani.cz
Metodika výběru povolání - Integrovaný systém typových pozic : www.istp.cz
Informace o stavu zaměstnanosti v ČR a regionech: www.czso.cz

 

GDPR

S osobními údaji dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova(zavinac)dubax.cz, tel. 775992300. Směrnice GDPR

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232