ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Provozní řád – sportoviště ZŠ Jablonné v Podještědí

Užívání školního hřiště je vázáno na tyto podmínky:

1.Vedoucí a cvičenci jsou povinni dbát na dodržování provozního řádu sportoviště.

Ředitel školy,školník a správci hřiště mají právo kdykoliv se přesvědčit o dodržování daného provozního řádu.Jejich pokynů musí být uposlechnuto.

Při nerespektování daných pravidel cvičenci budou muset opustit areál.

2.V celém areálu školy platí zákaz kouření,pití alkoholu,používání omamných látek apod.

Dále je zakázáno vodit do areálu psy a jiná domácí zvířata,jezdit na kole, skateboardech a kolečkových bruslích.

3.Vedoucí a cvičenci musí dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla.Svým chováním nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví své i ostatních.V případě zranění jsou povinni poskytnout první pomoc,případně zavolat lékařskou pomoc. (Důležitá telefonní čísla:

městská policie – 487762222,státní policie – 487762333,

tísňová volání: integrovaný systém - 112,hasiči – 150,záchranná služba – 155,policie – 158).

4.Všichni cvičenci se musí chovat tak,aby nepoškozovali a neničili majetek.V případě poškození jsou povinni každou závadu nahlásit správci,dále se zavazují,že v co nejkratší době finančně uhradí způsobenou škodu.Při použití cvičebního nářadí se vedoucí postarají o jeho úklid.

5.Je zakázáno používat zařízení v rozporu s jeho určením,jakékoliv opravy a neodborné zásahy jsou přísně zakázány.Opravu a údržbu mohou provádět pouze oprávněné osoby.Dále je zakázáno odhazování žvýkaček na povrch hřiště a povrchy zařízení,je zakázáno i jakékoliv jiné znečišťování areálu.

6.Jednotlivá zařízení je možno používat k účelu,ke kterému jsou určena.Bezpodmínečně je povolen vstup na hrací plochu pouze ve sportovní obuvi.

7.Použití areálu je na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

8.Vstup dětí do věku 6 let je možný pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 15-ti let.

9.Provozovatel neodpovídá za ztrátu odložených věcí.

10.Užití sportoviště bude dospělé veřejnosti zpoplatněno nájemným.Požadovanou částku uhradí správci areálu,který jim předá vyplněný příjmový doklad.

11.Provozní doba:

září – červen: od 15.00 do 21.00 hodin; červenec – srpen: dle dohody se správcem;

soboty a neděle rovněž po dohodě se správcem areálu.

Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá správce.Vede deník,do kterého zaznamenává počty hodin zatížení,závady,jména osob nebo organizací,které sportoviště využívaly a v jakém rozsahu,dále zaznamenává též jím provedenou údržbu a kontrolu sportoviště.

V Jablonném v Podještědí: 1.6.2005                                     Mgr.J.Dráb

                                                                                    ředitel školy

 

GDPR

S osobními údaji dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova(zavinac)dubax.cz, tel. 775992300. Směrnice GDPR

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232