ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Složení pedagogického sboru ve školním roce 2017-2018.

Ředitel školy: Mgr. Petr Kopřiva
Zástupce ředitele: Mgr. Luboš Brett

Vedoucí učitelka ZUŠ: Mgr. Lucie Martínková
Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Lemfeldová
Hospodářka: Lenka Sochová
Vedoucí školní jídelny: Martina Stanovská
Školník, správce budov: Jozef Prašnický


Luboš Brett Mgr., zástupce ředitele
e-mail: brett(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: dějepis, výtvarná výchova, tělesná výchova

Lucie Cidlinská Mgr.
e-mail: cidlinska(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: dějepis, český jazyk, anglický jazyk, cvičení z Čj a M 8.A.

Eva Drábová Mgr.
e-mail: drabova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: matematika, německý jazyk

Ivana Hazdrová Mgr.
e-mail: hazdrova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: matematika, anglický jazyk, cvičení z Čj a M, 6.A.

Katarína Hůzlová Mgr.
e-mail: huzlova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: vlastivěda, zeměpis, přírodopis, přírodověda, pracovní činnosti, 9.A

Petra Jandáková Bc.
e-mail: jandakova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: 2.C

Ludmila Kobrová Mgr.
e-mail: kobrova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: mateřská dovolená

Petr Kopřiva Mgr., ředitel
e-mail: petr.kopriva(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: zeměpis, tělesná výchova, informatika

Ivana Šubrtová Kotková Mgr.
e-mail: subrtova.kotkova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: 5.B.

Martin Králík Mgr.
e-mail: kralik(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: 3.A, tělesná výchova, informatika

Ludmila Králíková Mgr.
e-mail: kralikova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: 4.A, logopedie

Blanka Kyselová Ing.
e-mail: kyselova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: fyzika, chemie, občanská výchova, domácnost

Marie Lemfeldová Mgr., Výchovný poradce
e-mail: lemfeldova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: 5.A., pracovní činnosti

Gabriela Maňasová Mgr.
e-mail: manasova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: 2.B.

Lucie Martinková Mgr.
e-mail: martinkova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: hudební výchova.

Lenka Nováková Mgr.
e-mail: novakova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: logopedie, 2.A, výtvarná výchova

Jaroslav Polívka Mgr.
e-mail: polivka(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: matematika, fyzika, zeměpis, informatika, cvičení z Čj a M, občanská výchova

Miluše Rejmanová Mgr.
e-mail: rejmanova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: anglický jazyk, německý jazyk, výtvarná výchova, 6.B

Martina Rybová Mgr.
e-mail: rybova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: 1.A.

Stanislava Serdelová Mgr.
e-mail: serdelova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: 1.B, výtvarná výchova

Kamila Šubrtová Mgr.
e-mail: subrtova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: mateřská dovolená

Ivana Žmudová Mgr.
e-mail: zmudova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: 3.B

Lenka Žuchová Mgr.
e-mail: zuchova(zavinac)zsjablonnevp.cz
Vyučuje: 4.B, pracovní činnosti

Vychovatelky v družině:

Pejřimovská Helena
Kovačovičová Nataša
Drábová Eva ml.
e-mail: druzina(zavinac)zsjablonnevp.cz 

Kontaktní formulář

 

GDPR

S osobními údaji dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova(zavinac)dubax.cz, tel. 775992300. Směrnice GDPR

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232