ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

V prvním pololetí roku 2017 došlo v ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí k některým změnám.

Jednou z nich je založení žákovského parlamentu. Žáci naší školy tak mají možnost výrazněji ovlivňovat dění ve škole a zejména prostředí, ve kterém se vyučují. Ačkoliv je parlament na naší teprve v „plenkách“ a zvolení zástupci tříd se především učí spolupracovat, objevili se již první vlaštovky jejich činnosti. Na popud parlamentu byly instalovány sedačky na chodby 2. stupně a zrcadlové tapety na toalety. Mnoho dalších záležitostí je v řešení.
Jednou z priorit školy je zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců. I proto došlo k přemístění vrátnice k hlavnímu vchodu a byla přijata některá organizační opatření. Vše se děje v souladu s metodickým pokynem ministerstva školství a ČSN 73 4400. Cílem je zamezení pohybu neoprávněných osob po budově i areálu školy bez vědomí vedení školy či služby na vrátnici. Probíhají jednání a příprava na další opatření.
Samotnou výuku pomohla vylepšit instalace interaktivní tabule do poslední kmenové třídy, která ji ještě neměla, či počítačů do tříd 2. stupně. Zvýšil se počet asistentů pedagoga z jednoho na čtyři. Začala být poskytována podpůrná opatření v podobě pedagogické intervence dětem, které tuto péči potřebují. Škola se zapojila do projektu Šablony do škol, v rámci kterého od září bude ve škole působit školní asistentka, žáci budou moci navštěvovat v rámci mimoškolních aktivit klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub a kroužek zaměřený na doučování. Škola i nadále nabízí žákům lyžařský, cyklistický, branný a vodácký kurz. Došlo i k obnovení spolupráce s polskou školou v Boleslawieci, v rámci projektu zaměřeného na sport rozvíjí naši žáci i jazykovou komunikaci. Chceme být a jsme školou aktivní účastnící se různých soutěží a předmětových olympiád. Jedině tak můžeme porovnávat výsledky činnosti našich pedagogů s ostatními školami. Vyzdvihnout v této oblasti mohu především 5. místo starších žáků naší školy v republikovém finále Poháru rozhlasu a 3. místo Elišky Waldhauserové v Libereckém kraji v matematické soutěži Pangea.
Ke změnám došlo i ve školní jídelně. Snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu. I proto se postupně mění jídelníček, častěji je nabízena zelenina, jogurty a ovoce. Jsme zapojeni v projektu Ovoce a zelenina do škol, od září se pak přidá projekt Mléko do škol.
Škola myslí i na veřejnost. Pro čekající rodiče a žáky jsme pořídili před školu lavičky. V srpnu nabízíme poprvé příměstský tábor. V září pak bude zahájen jazykový projekt pro veřejnost „Podzim s jazyky“, zaměřený na angličtinu, němčinu a španělštinu.
Je toho hodně, co plánujeme. Ještě v letošním roce chystáme například vybudovat venkovní učebnu pro žáky, založit sad a bylinkovou zahradu, přestěhovat a zvelebit žákovskou knihovnu. Usilujeme o výstavbu zastřešeného jeviště a úpravu zahrady v areálu ZUŠ. Během prázdnin bude vybudována plynová kotelna v tělocvičnách, dojde k rekonstrukci kotelny pro školu a částečné opravě toalet a stoupaček.
Děkuji všem, kteří nás v naší činnosti podporují. Zejména radě města v čele se starostou Jiřím Rýdlem, všem zastupitelům, školské radě, Sdružení rodičů a přátel školy, které má lví podíl na realizaci akcí jako je Putování za pohádkou či Maškarní karneval, všem aktivním rodičům, sponzorům, všem zaměstnancům a zejména učitelům, kteří jsou nejpodstatnější částí školy.

Mgr. Petr Kopřiva

 

GDPR

S osobními údaji dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova(zavinac)dubax.cz, tel. 775992300. Směrnice GDPR

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232