ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Zápis ze schůze HV SRPŠ – z 18.4.2017

Přítomni: p. Amrichová, Kovačovičová (1.A), Pakosta (1.B), Procházková, Zdobinská (1.C), Toman (2.B), Horák (3.A), Štechmüllerová (3.B), Krauszová (4.A), Šlamborová, Kundriková (4.B), Krobová (4.C), Zábranová (5.A), Putíková (6.A), Slaboňová (7.A), Holubová (8.A), Marušáková (8.B), Novotný (9.B).
Omluveni: p.Mikudíková (6.B), Drábová (8.A), Mádlová (9.B).
Program:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání (BR)
2. Dětský karneval – poděkování za organizaci a průběh (BR)
3. Organizace třídních schůzek SRPŠ - 20.4.2017 (BR)
4. Příprava „Putování za pohádkou“ (BR)
5. Zpráva o hospodaření (SCH)
6. Informace ředitele školy (KP)
7. Různé, diskuse

Ad 3) Třídní schůzky budou ve čtvrtek 20.4.2017 – 1.stupeň od 15.00 hodin, 2.stupeň od 15.30 hodin.
Ad 4) „Putování za pohádkou“ se uskuteční v neděli 28.5.2017 od 14.00 do 17.00 hodin. Uvítáme pomoc rodičů při zajišťování jednotlivých stanovišť. Účastníci se sejdou mezi 13.00 – 13.30 hod. u kapličky. Ceny budou zajištěny z finančního příspěvku SRPŠ a města. Akce proběhne ve spolupráci s o.s. „Pardálové“ (moderování akce, občerstvení, atrakce).
Ad 5) Rozpočet SRPŠ za rok 2016 – příjmy činily 169 867.- Kč (příspěvky, pomůcky, sponzorské dary, dobrovolné vstupné), výdaje byly ve výši 156 091.- Kč (desky na vysvědčení pro vycházející žáky, ceny na sportovní soutěže, cestovné, doprava na kurzy, pomůcky). Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 13 776.- Kč – bude převeden na účet SRPŠ. Počáteční stav k 1.1.2016 byl 212 477,85.- Kč, konečný stav k 31.12.2016 byl 212 257,15.- Kč.
Ad 6) Koncepce školy – je zpřístupněna na webu školy. Zahájení činnosti žákovského parlamentu (p. učitelka Cidlinská – žáci 3.-9. ročníků. 21.4. proběhne zápis do 1. ročníků. Představení záměrů pro nový školní rok 2017-8. Šablony – možnosti doučování, klub logických her, klub čtenářské gramotnosti. Program „Bakaláři“ – zkušební režim – nástěnka, známky. Během prázdnin škola připravuje 2 turnusy tzv. příměstského tábora (14.8.-18.8. a 21.8.-25.8.). Cena bude 1 115.- Kč, organizuje p. učitelka Jandáková. Aktuální problémy školy – přemístění schránky důvěry. Projekt se školou v Boleslawieci – sportovní zaměření, 26 žáků, 4 vyučující – od 6.6.-8.6. v Boleslawieci. U nás bude pokračovat v září 2017.
Ad 7) Problematika sběru papíru – nevyhovuje 1 termín v měsíci (RB); problém s mimoškolní činností – odpadávání kroužků – včasnost informování rodičů (buď zápisem do ŽK nebo sms).
24.4.2017 Zapsal: Mgr. Luboš Brett

 

EU peníze školám

logo kin-ballNázev projektu: Nová škola
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1236
Doba trvání: 30 měsíců (zahájeno 1.1.2011)
Projekt: OP VK-IP oblasti podpory 1.4

EU peníze školám

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232