ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 14. dubna 2015

Místo konání: sborovna ZŠ

Čas: 15.30 – 16.30 hodin

Přítomni:

p. Mudrová (1. B), p. Křížová (2. A), p. Pacltová (2. B), p. Zábranová (3. A), p. Hájek (4. A), p. Mikudíková (4. B), p. Juračková (5. A), p. Holubová (6. A), p. Kubíčková (7. A), p. Mádlová (7. B), p. Šimková (8. B), p. Simová (9. A), p. Dráb (ředitel školy), p. Brett (zást. řed. školy).

Omluveni: p. Drábová (6. A), p. Kratochvílová (6. B), p. Novotný (7. B), p. Procházková (9. B).

Program:

  1. Akce školy
  2. Příprava nového školního roku
  3. Připomínky rodičů

Pan ředitel Dráb informoval přítomné o připravovaných akcích školy.

1.

16.4. – se konají třídní schůzky; 22.4. – na školním hřišti ukázka dravců (Zayferus); 27.4.-30.4.“ Sport nás spojuje“ – projekt ve spolupráci s polskou školou v Boleslawieci. Zájezdu do Boleslawiece se zúčastní 30 žáků naší školy a 4 vyučující. V době od 4.4.-7.4. naopak naše škola přivítá zástupce partnerské školy u nás. Závěrečná konference a zhodnocení projektu proběhne v Boleslawieci 22.5.2015; v pátek 1.5. se škola zúčastní historického průvodu (20. výročí od svatořečení p. Zdislavy) – uvítáme účast i pomoc rodičů; totéž od rodičů očekáváme při organizaci tradičního „Putování za pohádkou“, které proběhne v neděli 31.5.

V termínu od 15.5.-15.6. by se měly konat školní výlety. V průběhu května budou naši žáci 9. ročníků elektronicky testováni (ČŠI). Další akce, kurzy (termíny): 20.5.-22.5. cyklistický kurz pro žáky 6. ročníků; 2.6.-5.6. branný kurz pro 8. ročníky; 10.6.-12.6. vodácký kurz pro 9. r.;

Atletické závody na našem hřišti – 12.5.-13.5. organizujeme „Pohár rozhlasu“; 26.5. krajské kolo atletického čtyřboje.

2.

Během letních prázdnin se bude opravovat střecha na tělocvičně; proběhne výměna oken v zadním části budovy; připravuje se oplocení areálu školy; dojde k nákupu 2 interaktivních tabulí do učeben 1. stupně a k zakoupení nových skříněk do učeben 2. stupně.

3.

Ředitel školy informoval rodiče o problematice nošení mobilních telefonů a tabletů do školy. Žáci upozorněni, že budou odkládat své mobilní telefony do šatních skříněk.

Paní Mádlová – připomínka k nošení množství sešitů a učebnic (zbytečně těžké tašky).

Zapsal: Luboš Brett

V Jablonném v Podještědí: 15.5.2015

 

EU peníze školám

logo kin-ballNázev projektu: Nová škola
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1236
Doba trvání: 30 měsíců (zahájeno 1.1.2011)
Projekt: OP VK-IP oblasti podpory 1.4

EU peníze školám

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232