ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 20.11.2014

 Místo konání: sborovna ZŠ

Doba konání: 15.30 – 17.35 hodin

Přítomni: p. Horák (1.A), Kotková (1.B), Mudrová (1.B), Krauszová (2.A), Krobová (2.C), Putíková (4.A), Formanová (4.B), Kratochvílová (6.B), Štáfková (8.A), Simová (9.A), Dráb (ředitel školy), Brett (zástupce ředitele školy). Omluvena p. Marušáková.

Program:

 1. 1.Volba předsedy a místopředsedy HV SRPŠ (byla p. Mádlová, p. Novotný), výše příspěvku SRPŠ (byl 250.-Kč)
 2. 2.Olympijský víceboj – M. Koukal, nabídka zapojení do projektu (testování 8 disciplín – 2x do roka); registrace atím spojená administrativa
 3. 3.1. května 2015 historický průvod (u příležitosti 20. výročí svatořečení paní Zdislavy), pomoc při zhotovování kostýmů
 4. 4.„Podzimáček“ – výstava figurekpřízemí školy (poděkování rodičům za spolupráci)
 5. 5.Lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně od 18.1.2015 do 24.1.2015 (PE, PG)
 6. 6.Školní zápis do 1. ročníků proběhnepátek 16.1.2015
 7. 7.30.5.2015 – putování za pohádkou
 8. 8.7.3.2015 – dětský karneval, organizace + zajištění pořadatelské služby a sponzorských darů do tomboly
 9. 9.ŠD – kapacita 90 dětí (v současnosti přeplněnost), od ledna dojdenavýšení příspěvku
 10. 10.p. Horák – www. stránky školy
 11. 11.Fotografování
 12. 12.Bezpečnost školy
 13. 13.Různé, připomínky rodičů, diskuze

Uvítání a zahájení – ředitel školy

Program – zástupce ředitele školy

ad 1) Předsedkyní HV SRPŠ zůstává p. J. Mádlová, místopředsedou p. M. Novotný. Příspěvek SRPŠ zůstává ve stávající výši 250.- Kč na rok (platí nejstarší dítě v rodině).

ad 2) Seznámení rodičů s tělovýchovným projektem pod patronací reprezentanta ČR v běhu na lyžích – p. M. Koukala.

ad 3) 1. května 2015 historický průvod. Rodiče byli vyzváni k pomoci při zhotovování kostýmů dětem a k účasti na této akci.

ad 4) Učitelky 1. stupně připravily v přízemí školy výstavu figurek „Podzimáčky“. Poděkování dětem i jejich rodičům za zapojení do soutěže.

ad 5) Příprava výběrového lyžařského kurzu pro žáky 2. stupně. Proběhne v době od 18.1. do 24.1.2015.

ad 6) Příprava zápisu do 1. ročníků. Zápis se bude konat 16.1.2015.

ad 7) 30.5.2015 se bude konat „Putování za pohádkou“. Učitelé, rodiče a děti by měli zabezpečit stanoviště (cca 10).

ad 8) 7.3.2015 se bude konat dětský karneval ve společenském centru. Začátek ve 14.00 hodin, předpokládaný konec v 17.00 hodin. Hudba – p. M. Roudnický. Občerstvení p. J. Bílek. Plakáty zajistí p. S. Serdelová. Vstupné – dospělí 30.- Kč (pokud přijdou v maskách – neplatí), děti vstup zdarma.

Příprava plesu :

Zajištění tomboly – sponzoři (viz příloha). Věci do tomboly shromažďovat ve škole k paní Bábové do 5.3.2015. Darovací smlouvy si můžete vyzvednout v kanceláři ředitele školy. U sponzorů je třeba zajistit oficiální název firmy (např. otisk razítka).

Paní A. Bábová – zajistí vstupenky, balíčky do tomboly, lístky do tomboly.

Doprava tomboly do sálu – sraz 7.3.2015 v 9.45 hodin před školou – p. Simová, Novotný, Brett.

Pokladna: p. Krobová, Kotyzová

Pořadatelská služba se sejde ve 13.00 hodin – p. Zábranová, Simová, Novotný, Štáfková, Kotková, Mudrová, Kratochvílová.

ad 9) Ve školní družině dojde k omezení kapacity. Přeplněnost všech 3 oddělení. Na základě kritérií a pohovoru s rodiči se bude nastalá situace řešit. Od ledna 2015 dojde pravděpodobně k navýšení příspěvku za pobyt ve školní družině.

ad 10) Poděkování panu Horákovi za vytvoření internetových stránek školy a za spolupráci v této oblasti.

ad 11) Fotografování žáků na ročenky (5.A, 9.A, 9.B). Nabídka fotografování pro žáky 1. stupně – vánoční soubory (cena 160.- Kč).

ad 12) Bezpečnost školy – zvýšená pozornost (ČŠI, MěP, Policie ČR – školení učitelů…). Vstup do budovy, zamezení pohybu cizích osob po škole. Ohlášení návštěv v ředitelně.

ad 13)

Paní Zábranová – umístit mimoškolní aktivity na www. stránky školy do patřičné sekce,

paní Krauszová – připomínka k mimoškolní činnosti. Pokud se kroužek nekoná, vedoucí kroužku by měli tuto informaci předat rodičům (např. formou sms), připomínka k fungování školní jídelny – malé porce, nevhodné chování k dětem, zavírání výdejního okénka

p. Simová – problémy s žákovskými mobilními telefony ve škole.

p. Putíková – bezpečnost žáků. Nevhodné chování, úrazy dveřmi u šaten.

Příloha:

Tombola – dětský karneval:

p.Drábová                   - p.Hrňa, Benteler, samoobsluha Včelín, Malevil – Vávrovi

p. Krauszová               - truhlárna Kobrýn

p.Zábranová               - elektro Repaň, Renocar – p.Pál, Delta HL, Polyagra – Zdvořákovi, květinářství – p. Pokorný, potraviny U Dana, elektro – p. Srdínko

p.Krobová                   - cukrárna – p.Svobodová, železářství – Mrázek, f. Krob, obuv – p. Přibáňová

p.Dráb                         - SIKR – p.Hartman, p.Vaníček

p.Kratochvílová           - zelenina u kostela, topení – p. Procházka, potraviny a zelenina U Lucky

p.Vojtěchová               p.Lache

p.Mádlová                  Preciosa, p.Patrák, p.Čermáková, restaurace Lev

p.Novotný                   p.Šofr, PENTA, IMADO, stavebniny p.Zetocha, restaurace – Bílek, truhlárna – p. Cabalka

p.Marušáková             p. Lukavec, krámek u kostela, potraviny – Svobodovi

p.Šimková                   pekárny Šumava

p.Kotyzová                  p.Koreček, p.Obolecký, p.Janďura, IAC Zákupy

p. Putíková                  tabák – p. Holubík, restaurace – Němečkovi

p. Kotková                   autoopravna Šubrtovi

p. Mudrová                 U Koláče – p. Štěpán, obchodní dům – textil, drogerie

p. Formanová             cukrárna, květinářství na náměstí

p. Simová                    zelenina – U Zábrodských

V Jablonném v Podještědí: 21.11.2014         Zapsal: Mgr. Luboš Brett

 

EU peníze školám

logo kin-ballNázev projektu: Nová škola
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1236
Doba trvání: 30 měsíců (zahájeno 1.1.2011)
Projekt: OP VK-IP oblasti podpory 1.4

EU peníze školám

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232