ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Zápis ze schůze HV SRPŠ – z 8. dubna 2014

Přítomni: p. Krauszová, Krobová, Kotyzová, Hájek, Putíková, Mikudíková, Drábová, Kratochvílová, Marušáková, Kubíčková, Novotný, Mádlová, Simová, Procházková, Mašková, Ryšavá.

Omluveni: p. Zábranová, Vojtěchová, Holubová.

Program:

  1. 1.Informace ředitele školy – plán akcí do konce školního roku, informace – výhled a příprava nového školního roku 2014-2015
  2. 2.Informace zástupce ředitele školy – hodnocení dětského karnevalu, zpráva o hospodařeníprostředky SRPŠ za rok 2013, diskusní náměty plynoucí z nově připravovaného školního řádu
  3. 3.diskuse rodičů, záležitostiprojednání na třídních schůzkách

Začátek schůze: 16.00 hodin, ukončeno v 17.20 hodin.  Místo: sborovna ZŠ Jablonné v Podj.

ad 1)

Plán akcí – 10.4. proběhnou třídní schůzky, 1. stupeň od 15.00, 2. stupeň od 15.30. Projekty „Návrat k dílnám“, „Dva jsou více než jeden“, sportovní akce (pořadatelství okresních kol a krajského kola v atletickém čtyřboji, fotografování, školní výlety, exkurze, cyklistický a branný kurz, sportovní dny – organizace, školní akademie 5. a 9. ročníků, slavnostní předávání vysvědčení na MěÚ. 1. června  (v neděli) budeme pořádat „Putování za pohádkou“ – zajištění stanovišť, třídní důvěrníci by měli na třídních schůzkách vyzvat rodiče ke spolupráci.  

Výhled a příprava nového školního roku. Pravděpodobně budou 2 první třídy s naplněností cca 25 žáků na jednu třídu. Předpokládá se odchod cca 5 žáků z 5. ročníku na víceleté gymnázium. Celkově však počítáme s mírným nárůstem počtu žáků. Personální změny – odchod Mgr. M. Bekrové a      Mgr. J. Šubrtové do starobního důchodu. Počítáme s nástupem nových 2 učitelek na jejich místa. Třídnictví bude teprve určeno.

ad 2)

Poděkování členům HV SRPŠ za organizaci dětského karnevalu. Seznámení se zprávou p. Bábové o hospodaření s prostředky SRPŠ za rok 2013 (viz příloha). Náměty do diskuse rodičů – problematika neohlášených návštěv rodičů ve škole, vhodnost oblečení žáků, ………..

ad 3)

Problémy s organizováním lyžařského kurzu (ubývá počet zájemců o výcvik).

Zapsal: Mgr. Luboš Brett

9. dubna 2014

Příloha:

Hospodaření s prostředky SRPŠ za rok 2013

Stav účtu k 31.12.2013   -              95 026. 11 Kč

Pokladna             -              859.- Kč

Příjmy   -              příspěvky SRPŠ a pomůcky         195 387.- Kč

Výdaje na školní rok 2013/2014                                celkem 128 428.- Kč

-          úhrada pomůcek            84 818.- Kč

-          doprava LVVZ                   11 916.- Kč

-          desky pro žáky 9. r.        3 757.- Kč

-          cestovné, sport                               1 705.- Kč

-          doprava Pohár rozhlasu               7 366.- Kč

-          ceny pro prvňáčky          1 875.- Kč

-          cyklistický kurz                 5 766.- Kč

-          medaile – sport. den     3 525.- Kč

-          Mikulášské balíčky         7 700.- Kč

Zpracovala: Alena Bábová

7.4.2014 v Jablonném v Podještědí.

 

EU peníze školám

logo kin-ballNázev projektu: Nová škola
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1236
Doba trvání: 30 měsíců (zahájeno 1.1.2011)
Projekt: OP VK-IP oblasti podpory 1.4

EU peníze školám

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232